Rådslag 15 okt 2015

57 deltagare från 36 olika organisationer medverkade på höstens rådslag. Vilka som deltog kan du läsa om i deltagarlistan. Det var intensiva diskussioner om vilka frågor och hur Kattegatts kustvattenråd ska arbeta. Läs mer i minnesanteckningarna och i de bifogade presentationerna. 

Minnesanteckningar (PDF-dokument, 237 kB)

Storm och stranderosion Hans Hansson (PDF-dokument, 113 kB)

Presentation Kattegatts kustvattenråd (PDF-dokument, 504 kB)

Presentation Halmstads kommun (PDF-dokument, 438 kB)

Deltagarlista (PDF-dokument, 261 kB)

Inbjudan (PDF-dokument, 380 kB)

Foto Björn Lagerdahl

Foto: Björn Lagerdahl