Initiativ

Initiativ till aktiviteter och åtgärder, stora som små, kan tas av deltagare i kustvattenrådet och ska uppfylla följande kriterier:

1. Två eller flera aktörer ska medverka

2. Det ska höja kunskapen

3. Resultat ska dokumenteras

4. Det ska bidra till Kattegatts kustvattenråds syfte

Till varje initiativ ska det finnas en beskrivning, vilka som ska medverka och på vilket sätt Kattegatts kustvattenråd kan stödja initiativet, se formuläret nedan.

Hur hanteras ett initiativ inom kustvattenrådet?

Kattegatts kustvattenråd ansvarar för att koordinera och kommunicera initiativen. Mer omfattande initiativ bör genomföras i projektform och ledas av separata styrgrupper sammansatta av projektets initiativtagare och finansiärer. Aktiviteter som inte är omfattande kan eventuellt genomföras inom kustvattenrådets ram. Initiativen kommer att publiceras på Kattegatts kustvattenråds hemsida. Ange om det finns delar av ert initiativ som ni inte vill offentliggöra.

Initiativ