Rådslag 29 apr 2015

Vid detta första rådslag bildades Kattegatts kustvattenråd.

Lena Sommestads presentation (PDF-dokument, 538 kB)

Minnesanteckningar (PDF-dokument, 389 kB)