Rådslag 3 mars 2016

Den 3 mars 2016 hade vi vårens rådslag, denna gång på Löftadalens Folkhögskola i Åsa. Som tidigare var det stort intresse med många deltagare och stort engagemang

Program (PDF-dokument, 254 kB)

På temat Havet och kusten som resurs hade vi fem olika inlägg; Anna Frykman berättade om besöksnäringen; Bertil Andersson om yrkesfisket; Markus Lungren om sportfisket; Ingemar Olsson om ekosystemen i Kungsbackafjorden och Fredrik Jonsson tillsammans med Stefan Nilsson om jakt. Temat avslutades med en gemensam frågestund. Ett kortare referat finns i minnesanteckningarna men se även de olika presentationerna nedan.

Anna Frykman (PDF-dokument, 521 kB)

Markus Lundgren (PDF-dokument, 1,1 MB)

Ingemar Olsson (PDF-dokument, 3,2 MB)

Fredrik Jonsson och Stefan Nilsson (PDF-dokument, 622 kB)

Rådslagets workshop hade som mål att komma fram till ett handlingsprogram för tiden 2016-2016. Från denna finns ett referat i minnesanteckningarna och även den beslutade tidplanen. Beslut togs om att höstens rådslag kommer att förläggas till Laholms kommun och ha temat Klimatet.

Anne Udd (PDF-dokument, 381 kB)

Minnesanteckningar (PDF-dokument, 216 kB)