Samverkan limniska vattenråd

Även i år har Kattegatts vattenråd fått bidrag för att arrangera samverkansträffar mellan de limniska vattenråden längs Kattegattskusten. Nedan finns inbjudan till den första träffen, fredagen den 3 februari i Laholm. Temat var främmande arter.

Arrangörer är Kattegatts kustvattenråd tillsammans med Genevadsåns vattenråd.

Inbjudan (PDF-dokument, 422 kB)

Minnesanteckningar (PDF-dokument, 248 kB)