Samverkan limniska vattenråd

Även i år arrangerar Kattegatts vattenråd samverkansträffar mellan de limniska vattenråden längs Kattegattskusten. Nedan finns inbjudan till den kommande träffen på temat Projekt för att genomföra åtgärder. Se inbjudan nedan. Anmälan senast 16 mars.

Inbjudan nätverksträff 24 april 2018, tema projektledning samt info om GDPR (PDF-dokument, 267 kB)

Förra träffen var temat var främmande arter som arrangerades tillsammans med Genevadsåns vattenråd. Se dokumentaion nedan. 

Inbjudan (PDF-dokument, 422 kB)

Minnesanteckningar (PDF-dokument, 248 kB)