Västerhavsveckan

Även 2017 kommer Kattegatts kustvattenråd att samordna aktiviteter inom ramen för Västerhavsveckan. Årets vecka arrangeras 5-13 augusti med ett stort antal aktiviteter där havsmiljön är i fokus.

Vi vill förstås ha med så många aktiviteter som möjligt längs Kattegatts kust. I det övergripande temat för veckan, havsmiljön kommer fokus bl.a. att ligga på biologisk mångfald, främmande arter och plast i havet. Varför inte medverka med en aktivitet - vi hjälper gärna till med samordning och alla aktiviteter kommer att finnas med i det stora programmet för Västerhavsveckan. Kontakta Anne Udd för mer info. Klicka på bilden för att komma direkt till Västerhavsveckans hemsida.