Västerhavsveckan

Även 2018 kommer Kattegatts kustvattenråd att medverka i Västerhavsveckan. Årets vecka arrangeras 4-12 augusti med ett stort antal aktiviteter där havsmiljön är i fokus.

Söndag 5 augusti medverkar kustvattenrådet på Ängeholms vattendag. Helgen därpå är det strandskräpsaktiviteter i Falkenberg på lördagen och vattendag på Getteröns naturum på söndagen. Länk till  Västerhavsveckans hemsida. Program för Halland och Skåne