Miljösamverkan Halland

Tillsyn för en god och hälsosam miljö

Logotype Miljösamverkan Halland

Miljösamverkan Halland är ett samarbete mellan länets sex kommuner och Länsstyrelsen Hallands län. Samverkan sker inom ämnesområdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Samarbetet ska öka samsynen, effektivisera tillsynen, stödja miljömålsarbetet och möjliggöra en ändamålsenlig kompetensutveckling. Målet är att nå en långsiktigt hållbar utveckling i Halland.

Arbetet bedrivs i projektform med fokus på tillsyn, planerings- och metodstöd samt tillsynskampanjer. 

Det önskade läget

Det önskade läget målar upp bilden av hur vi vill bidra till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag. Det handlar om att vara den myndighet vi själva vill möta, skapa gemensam praxis, dela med sig till varandra och ha en dialog med andra aktörer i samhället. Det är också viktigt att skapa attraktiva arbetsplatser med goda ledare och kompetenta medarbetare.

Det önskade läget plansch

Projektförslag

Kom gärna med förslag till aktiviteter och projekt som du tycker att vi borde jobba med inom Miljösamverkan Halland! Klicka här för mer information om hur du lämnar ditt förslag.

Nyheter