Minireningsverk

Pågick 2013 - 2014

Effektmålet är att förbättra statusen i vattenförekomster i Halland, genom ökad kunskap om egenkontroll hos ägare av minireningsverk och ökad kännedom hos miljökontoren om driften av befintliga minireningsverk.

Målet med projektet är att anordna studiebesök, utföra enkätundersökning, skicka ut framtagen information samt bedriva tillsyn med framtagen checklista, bedömningsgrunder och beslutsmallar.  

Projektet kommer att pågå till och med november 2014. Se projektbeskrivning och minnesanteckningar till höger.

Följande personer medverkar i projektgruppen:
Marie Karlsson, Kungsbacka
Carina Lychou, Varberg
Frans Karlsson, Falkenberg
Johan Cederbrink, Halmstad
Nina Fransson, Laholm
Adam Ridelius, Göteborg
Anna Helsing Abrahamsson, Länsstyrelsen
Teres Gustavsson, projektledare

Länk till projektarbetsplats: https://sps.lthalland.se/sites/LTprojekt/miljo/Minireningsverk/default.aspx 
Behörighet krävs för att komma in på denna plats.