Äldreboenden och vårdlokaler

Pågick 2017

 

En patient pratar med en sköterska

Projektet syfte var att underlätta för miljökontoren att utöva rättssäker, ändamålsenlig och effektiv tillsyn på äldreboenden och vårdlokaler. Projektet ska ge stöd för prioriteringar av vilka verksamheter som behöver tillsynas och på vilken nivå tillsynen bör ligga på med tanke för riskerna för människors hälsa.

En tillsynskampanj pågick 15 juni-20 oktober 2017. Tiden var planerad för att minimera risken för att tillsynsbesöken ska bidra till spridning av vinterkräksjukan.

Projektet drevs av Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) men var öppet för deltagande av kommunerna i Halland och Västra Götaland.

Allt material som togs fram i projektet hittar du på projektsidan.