Cisterner

Pågick under 2004 - 2005

År 2000 infördes krav på återkommande kontroll för utomhuscisterner ovan mark och inomhuscisterner. Utomhuscisterner ovan mark ska ha genomgått återkommande kontroll senast 1 juli 2004. Inomhuscisterner ska ha genomgått återkommande kontroll senast 1 juli 2006. De nya kraven skulle medföra ett ökat flöde av inkommande handlingar till miljökontoren. För att få en enhetlig handläggning av dessa ärenden i länet beslutade miljönämnderna i Hallands län och Region Halland att ett projekt med inriktning på cisterner skulle genomföras inom Miljösamverkan Halland.