Reach

Pågick 2015-2016

Projektet syftade till att säkerställa att kraven i EU:s kemikalieförordning Reach följs så att miljömålet giftfri miljö uppnås och risker för miljön och människors hälsa minskar.

Målet med projektetvar att stärka inspektörernas kompetens på området Reach-tillsyn samt genomföra en tillsynskampanj och genom dessa insatser bidra till minskade risker för miljö och hälsa.  Inom projektet har det anordnats ett seminarium om Reach och en tillsynskampanj. Vi har också tagit fram en checklista för Reach- tillsyn och ett handläggarstöd.

En man står och sprutar bekämpningsmedel på ett träd

Detta projekt drevs av Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) men var öppet för kommuner i både Halland och Västra Götaland.  Du hittar handläggarstödet samt mer information på projektsidan.