Kosttillskott

Pågick 2013 - 2014

Kosttillskott

Effektmålet är att uppnå säkra prestationshöjande kosttillskott i Halland, genom hög kompetens och samordnad tillsyn.

Målet med projektet är att anordna ett seminarium, utföra inventering av verksamheter med prestationshöjande kosttillskott samt bedriva tillsyn på verksamheterna med framtagen checklista, lista på substanser och bedömningsgrunder.

Projektet kommer att pågå till och med april 2014. Se projektbeskrivning och minnesanteckningar till höger.

Den 6 maj 2013 anordnades ett seminarium om kosttillskott. Se program och presentationer till höger.

Följande personer har medverkat i projektgruppen:
Sara Bezaatpour, Kungsbacka
Annika Gustafsson, Falkenberg
Jovanka Lazic, Halmstad
Jenny Gustafsson, Laholm
Teres Gustavsson, projektledare

Länk till projektarbetsplats: https://sps.lthalland.se/sites/LTprojekt/miljo/kosttillskott/default.aspx 
Behörighet krävs för att komma in på denna plats.