Inventering av förorenade områden

Pågick 2017

Syftet med projektet var att miljökontoren ska ha kunskap och stöd för att initiera inventering av förorenade områden enligt MIFO fas 1 på de verksamheter som kommunen har tillsyn på.

Följande ha gjorts:

  1. Tagit fram ett handläggarstöd, som kan användas för att starta upp och genomföra inventering av förorenade områden.
  2. Arrangerat ett seminarium, där handläggarstödet ska ha presenterats, där det ska ha varit föreläsningar samt att det ska ha skett erfarenhetsutbyte.
  3. Upprättat en samarbetsyta på Tillsynsportalen som stöd för kommunerna i deras inventeringsarbete.

Projektet drevs av Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) men var öppet för deltagande av kommunerna i Halland och Västra Götaland.

Allt material som togs fram i projektet hittar du på projektets hemsida.