Fritidsbåtshamnar 2

Pågick 2016 - 2017

Brygga med båtar

Miljösamverkan Västra Götaland har tidigare genomfört projektet Fritidsbåtshamnar, som både innehöll tillsynshandledning och tillsynskampanj. Detta projektet var en uppföljning av det, därav namnet Fritidsbåtshamnar 2.  

Syftet med projektet var att berörda kommuner ska ha tillgång till aktuell vägledning som behövs för tillsyn av fritidsbåtshamnar. 

Vägledningen ska medföra att handläggarna känner sig tryggare i sin tillsynsroll vid tillsyn av fritidsbåtshamnar samt att tillsynen ska bli mer transperant och mer förutsägbar för verksamhetsutövarna.

I projektet har följande gjorts:

 1. Tagit fram en aktuell vägledning i form av ett dokument, som kan användas som stöd i tillsynen av fritidsbåtshamnar.
 2. Tagit fram en information riktad till fritidbåtshamnarna, en information riktad till båtägarna samt information om fritidbåtshamnar som kommunerna kan ha på sina hemsidor.
 3. Anordnat ett seminarium där vägledningen ska ha presenteras av projektgruppen.

Tips på hur framtaget material kan användas

 • Läs handläggarstödet för att få stöd för prioritering i tillsynen av fritidsbåtshamnar.
 • Lägg upp framtagen informationstext om fritidsbåtshamnarpå kommunens hemsida. Lägg länkar till checklistan, informationsbroschyrern riktad till fritidsbåtshamnar och informationsbroschyrern riktad till båtägare.
 • Skicka ut eller dela ut informationsbroschyrern riktad till fritidsbåtshamnar och informationsbroschyrern riktad till båtägare till kommunens fritidsbåtshamnar.
    

AKTUELLT 2017

Oktober
Projektets slutrapport har sammanställas och skickats för godkännande till projektets faddrar. Slutrapporten godkändes av faddrarna och projektet är avslutat.

September
Handläggarstödet är klart och har lagts ut här på projektets hemsida tillsammans med checklista och informationsbryschyrerna riktade till fritidsbåtshamnar och båtägare. Projektets slutrapport kommer att sammanställas och skickas för godkännande till projektets faddrar.

Augusti
Slutseminarium Tillsyn av fritidsbåtshamnar den 29 augusti i Göteborg. Projektgruppen presenterade handläggarstödets olika delar. Vi berättade om vad som ska kontrolleras, vilka krav som ska ställas och delade med oss av vår erfarenhet genom att berätta om praktiska fall.

Juni
Projektgruppen arbetar med det sista i handläggarstödet och informationen till båtägare och fritidsbåtshamnar.

Maj
Handläggarstödet har skickats ut till en referensgrupp. Informationen riktad till fritidsbåtshamnar har lämnats till en representant för en fritidsbåtshamn för  att få in synpunkter. Inbjudan till slutseminariet den 29 augusti har skickats ut till kommunerna.

April
Projektgruppen arbetar med att skriva text till det nya handläggarstödet och tagit fram en information riktad till fritidbåtshamnarna, en information riktad till båtägarna samt information om fritidbåtshamnar som kommunerna kan ha på sina hemsidor. En inbjudan till slutseminariet den 29 augusti har tagits fram och en "save-the-date" har skickats ut till kommunerna. Informationen riktad till båtägare har lämnats till en kommunikatör för synpunkter.

Mars
Projektplanen är godkänd av styrgrupperna. Se projektplan till höger.  Projektgruppen arbetar med att formulera text till det nya handläggarstödet.

AKTUELLT 2016

Oktober
Studiebesök i fritidsbåtshamn i Stenungsund samt nytt projektgruppsmöte. Syftet med mötet var att färdigställa projektplanen. Planen kommer att skickas till faddrarna för projektet för godkännande under november.

Borsttvätt av båt i fritidsbåtshamn

25 augusti
 Uppstartsmöte för projektet och projektgruppen. Se vilka som är med i projektgruppen nedan.

Projektgrupp

Följande personer har deltagit i projektgruppen:

 • Marie Larsson, Varbergs kommun
 • Göran Tobiasson, Kungsbacka kommun
 • Max Olsson, Skövde kommun
 • Linn Åström, Orust kommun
 • Ida Roos, Mariestads kommun
 • Per-Olof Samuelsson, Stenungsunds kommun
 • Helena Martinell, Göteborg Stad
 • Henrik Bengtsson, Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Teres Heidermark, projektledare

Här är en länk till projektgruppens grupparbetsplats. Du behöver behörighet för att komma in.

Tips!

Kemikaliepodden - Avsnitt 4 Båtbottenfärger Kemikalieinspektionen informerar om båtbottenfärger. Ska man måla sin båtbotten eller inte? Det är en fråga som många båtägare ställer sig på våren. Hur gör man för att slippa havstulpaner och annan påväxt på skrovet samtidigt som man undviker att skada den känsliga miljön i våra sjöar och hav? Måste man måla och vilka regler gäller i olika vatten? (Publicerat den 29 mars 2017)