Fordonstvätt - uppdatering handläggarstöd

Pågick 2017

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt som togs fram inom Miljösamverkan Västra Götaland 2003 och uppdaterades 2008. Ett motsvarande dokument har 2013 tagits fram av Miljösamverkan Halland. Projektet syftade till en uppdatering så att miljökontoren i båda länen får en aktuell och mer specifik vägledning för vilka krav som kan ställas vid tillsyn av fordonstvättar, stora som små.

En bil som tvättas i en biltvätt

Projektet drevs av Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) men var öppet för deltagande av kommunerna i Halland och Västra Götaland.

Allt material som togs fram i projektet hittar du på projektets hemsida