För handläggare

Här kan du, som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Halland, hitta kontaktuppgifter till de andra miljö- och hälsoskyddsinspektörerna i Halland.

Kvinna tittar på sin telefon och sin dator

Om du har frågor som du vill diskutera med dina kollegor i länet, så har du kontaktuppgifterna här (PDF-dokument, 439 kB) . Där framgår det arbetsuppdelningen på respektive miljö- och hälsoskyddsförvaltning. 

HANDLÄGGARTRÄFFAR OCH LÄNSMÖTEN I HALLAND

Handläggarträffar sker inom livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd. Länsstyrelsen Halland anordnar länsmöten med tillsynsvägledning för livsmedel (2 ggr/år) och handläggarträffar med tillsynsvägledning för hälsoskydd (1 gång/år) och miljöskydd (inom olika ämnesområden). Vid behov hjälper Miljösamverkan Halland till vid dessa handläggarträffar.

Kommunerna anordnar själva handläggarträffar inom hälsoskydd (1 gång/år), enskilda avlopp (2 ggr/år) samt lantbrukstillsyn (2 ggr/år). Länsstyrelsen Halland deltar vid handläggarträffarna inom enskilda avlopp och livsmedelstillsyn.