Chefssamverkan

Varje år anordnas två gemensamma möten för miljöchefer i Halland och Västra Götaland, ett på våren och ett på hösten. Dessa möten ska skapa erfarenhetsutbyte chefer emellan och en gemensam utveckling kring ledarfrågorna.

Planerade chefsmöten

18-19 oktober 2018 i Borås. Här (PDF-dokument, 396 kB) kan du läsa om vad dagarna kommer att innehålla. Inbjudan kommer ut i augusti.

Om chefsmötena

Chefsmötena arrangeras av Projektgrupp chefssamverkan tillsammans med ett ansvarigt län/del av län som värd. Miljösamverkans projektledare medverkar på chefsmötena och kan delta i det förberedande arbetet. Huvudansvaret för planering och administration ligger på miljöchefer i det län/länsdel som är värd för mötet.

Projektgrupp chefssamverkan arbetar även med andra insatser till stöd för och utveckling av miljöchefsrollen. Ett exempel på det är nuvarande initiativ till skuggning.  

Chefsmötena är ett viktigt forum för beslut och nätverkande

Anders Ramberg och Sonja Lejmark står och skrattar

På chefsmötena skapar cheferna i Halland och Västra Götaland nätverk. Här är det  Anders Ramberg som hälsar Sonja Lejmark välkommen till Chefsmötet i Varberg den 6-7 oktober 2016.Magnus Svartengren håller föreläsning om Hållbart arbetsliv

Föreläsare bjuds ofta in till chefsmötena. Här är det Magnus Svartengren, professor i arbets- och miljömedicin samt  överläkare på Arbetsmiljöverket som talar om konkreta insatser för friska arbetsplatser.


Open space som mötesform

Mötesformen Open space är ett bra sätt att utbyta erfarenhet kring de ämnen som cheferna har behov av att diskutera.

Röstning med gröna och röda lappar

På chefsmöten har cheferna möjlighet att påverka vad Miljösamverkan ska fokusera på.

Walk and Talk som mötesform

Mötesformen Walk and Talk är ett bra sätt för cheferna att skapa ett stort kontaktnät och utbyta erfarenheter.