Kommunikations- och bemötandeutbildning

 Nu kan ni anmäla er till den andra utbildningen i Kommunikation & bemötande 2017!

Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland erbjuder en utbildning i Kommunikation & bemötande för inspektörer, handläggare, administratörer, chefer med flera på miljökontoren samt länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland.

Tänk på att antalet platser är begränsade- först till kvarn!

Gå in på inbjudan nedan för att få mer information och anmäla dig till utbildningen!

kommunikation_o_bemotande_170515.pdf

Liksom tidigare ges utbildningen i samarbete med GR, och därför är det till dem som man anmäler sig och de kan också svara på praktiska frågor. Utbildningarna ligger ute på deras webb.

Utbildningen i kommunikation och bemötande är ett gemensamt åtagande av Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland (MVG). Utbildningen erbjuds inte bara nyanställda utan alla på arbetsplatserna som har behov av att gå.  Denna utbildning bygger på den som gjordes under Tillsynsutveckling i Väst och som 500 personer deltog i. De första två omgångarna är avslutade och nu erbjuds två utbildningsomgångar á 20 personer.

Målet är att ge kunskap och verktyg för att bättre kunna bemöta människor och hantera situationer i sitt arbete. Utbildningen innehåller olika typer av aktiviteter såsom föreläsningar, gruppövningar och rollspel.

Därtill kommer en introduktion till hur vi ser på vårt uppdrag och vår roll samt hur vi samverkar i länen gemensamt och inom Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland. 

Den första utbildningsomgången påbörjades 2014-11-10 och den andra påbörjades 2014-12-15. Båda utbildningsomgångarna hölls i Göteborg och arrangerades i samarbete mellan Miljösamverkan Västra Götaland, Miljösamverkan Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Utbildningen består av tre kursdagar.