Mötesplats Goda Exempel

Konferensen Mötesplats Goda exempel (MGE) 2017 är över för denna gång! Den 370 anmälda fick uppleva två fart- och känslofyllda dagar den 29-30 november på Lindholmen Science park i Göteborg.

Konferensen Mötesplats Goda exempel kommer tillbaka 2019.

Om Mötesplats Goda exempel

Mötesplats Goda exempel är vårt  regionala forum för att träffas och dela erfarenheter och tips. Vartannat år kommer vi att ses i detta forum. Vi vill erbjuda nya tankar och perspektiv, reflektion om hur vi och andra gör, utveckling för dig och din arbetsplats.

Målgruppen för Mötesplats Goda exempel är miljömyndighet på kommun och länsstyrelserna inklusive djurskydd, samt alla som är knutna till kontoret till exempel administratör och chefer, i Västra Götaland och Hallands län.

  • Får du inspiration av att höra hur andra gör?
  • Har du någon gång känt att din arbetsplats mest rullar på i gamla hjulspår, snarare än att tänka nytt?
  • Det kan vara svårt att komma vidare och hitta nya lösningar. Kanske arbetar du på en liten kommun eller är relativt nyanställd?
  • Eller bara tycker det är smart att höra hur andra löst ett problem du klurat på?

På konferensen Mötesplats Goda exempel får du allt i ett! Både sakfrågor, metod/arbetssätt och andra områden som är viktiga för dig och din arbetsplats utveckling. Du får lyssna till konkreta exempel varvat med pass då vi lyfter blicken (från skrivbordet) en stund. Goda exempel finns både hos oss själva och hos andra i vår omvärld.

Naturligtvis blir konferensen en viktig mötesplats där vi lär känna varandra, hittar nya kontakter och kanske möjligheter till utbyte och samverkan även efter att konferensen är slut.

Det önskade läget

Det önskade läget målar upp bilden av hur vi vill bidra till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag. Det handlar om att vara den myndighet vi själva vill möta, skapa gemensam praxis, dela med sig till varandra och ha en dialog med andra aktörer i samhället. Det är också viktigt att skapa attraktiva arbetsplatser med goda ledare och kompetenta medarbetare.

Det önskade läget

Goda exempel från Tillsynsutveckling i Väst

Idén till Mötesplats Goda exempel kommer från Tillsynsutveckling i Väst (TUV). På ett Goda exempel-seminarium i maj 2013 lyfte vi fram goda exempel om riskkommunikation, mötesteknik, framgångsfaktorer för små miljökontor, härskartekniker och mycket, mycket mer!