Att bygga inom förorenade/ potentiellt förorenade områden

Material från utbildningsdagen 2 februari 2010

Under dagen behandlades bland annat följande frågor:

  • Hur farligt är det egentligen med förorenad mark?
  • Hur kan MB och PBL samordnas och ingå i planprocessen?
  • Vilka nivåer ska marken saneras till?
  • Vem ansvarar?
  • Hur följs saneringen upp?