Energifrågor i miljötillsynen

Material från utbildningsdagen 29 oktober 2014 - Utbildningsdag om Energifrågor i miljötillsynen

Länsstyrelsen i Halland, Energikontoret, Energimyndigheten och Miljösamverkan Halland anordnade tillsammans en utbildning inom energitillsyn. Fokus i utbildningen var tillsyn av företagens egenkontroll avseende energihushållning.

Föreläsarna under dagen var energiexperten Karin Lindström och miljöjuristen Erik Nordström från WSP Environmental. Under utbildningsdagen fick deltagarna bland annat lära sig om:

  • Relevanta bestämmelser i miljöbalken gällande prövning, tillsyn och egenkontroll samt praxis.
  • Grundläggande energi- och teknikkunskap samt energins påverkan på miljön
  • EU:s direktiv om energieffektivisering och energikartläggning på företag.