Fettavskiljare

Utbildningsdag 8 oktober 2014 - Har du problem med rören? Lär dig mer om fettavskiljare.

Det var Kurs & Konferens som anordnade utbildningsdagen. Utbildningen tog upp följande:

1. Teoretisk utbildning i fettavskiljning

 • Genomgång av SSEN 1825 (1,2)
 • Genomgång av vilka missuppfattningar som råder kring fettavskiljare
 • Genomgång av hur en funktionskontrollbesiktning skall utföras
 • Genomgång av vilka drift och underhållskrav som bör ställas på fastighetsägare
 • Genomgång av hur en fettavskiljare skall dimensioneras enligt Sannolikhetskalkylen och Verksamhetskalkylen.
 • Teoretisk genomgång av hur fettavskiljarna ser ut i verkligheten och hur resultatet av en inventering i en kommun kan se ut.
 • Genomgång av alla vanliga misstag som vi ser i nybyggnationer.
 • Genomgång av biologisk behandling av fettavskiljare. Hur fungerar detta? När fungerar det inte? Vilka krav skall ställas?

2. Praktisk utbildning i fält

 • Besök av flera olika typer av fettavskiljare dels sådana som bedöms godkända men också sådana som inte är ok.
 • Praktiska storleksbedömningar på plats.
 • Flödesdimensioneringar på plats. Hur gör man? Vilka frågor ställer man?
 • Okulärbesiktningar och vad man skall kika efter.

3. Sammanfattning och sammanställning

 • Genomgång av frågor som uppstår.
 • Kravställning mot fastighetsägare.
 • Hur gör andra kommuner och VA verk. Hur prioriterar man?

Företaget Bioteria, www.bioteria.com, höll i utbildningen.