Godkända avloppsentreprenörer

Miljösamverkan har sedan 2008 vid ett antal tillfällen tillsammans med Maskinentreprenörerna Södra hållit i utbildning i anläggande av enskilda avlopp.

Utbildningen omfattar tre olika steg, samtliga steg måste genomföras för att erhålla Diplomstatus.
De entreprenörer som deltar i utbildningen lyfts fram på kommunernas lista över diplomerade entreprenörer efter att samtliga tre steg genomförts och godkänts. Diplomerade entreprenörer finns också listade hos Avloppsguiden, se länk i högermenyn.

De tre stegen innebär:

1. Teoretisk utbildning
2. Praktisk utbildning
3. Godkänd dokumentation från nyligen anlagd anläggning utifrån kommunens kontrollplan.

Under 2014 anordnas nya utbildningstillfällen i samarbete med Maskinentreprenörerna Södra.