Hur miljön påverkar hälsan på barn och ungdomar i skolor och förskolor

Utbildningsdag den 25 oktober 2016 i Varberg.

Barn som sitter och målar

Barn och ungdomar tillbringar en stor del av dagen i skolan och förskolan. Många personer vistas samtidigt på en relativt liten yta, vilket ställer höga krav på t.ex. ventilation och städning. Barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier. Inomhusmiljön är idag en erkänd källa till miljögifter och barn spenderar mer tid än vuxna nära golvet, drar med händer över plana ytor, suger på händerna eller stoppar fingrarna i munnen och får på så sätt i sig dammet.

Utbildningsdagen tog  upp om:

  • Buller
  • Luftföroreningar och partiklar
  • Städning och ventilation
  • Giftfri vardag

Ta del av innehållet i utbildningen via presentationer i högerspalten eller se filmerna nedan.

Målgrupp: Förtroendevalda i miljö- och hälsoskyddsnämnderna, tjänstemän från miljö- och hälsoskyddskontoren samt förtroendevalda i barn- och ungdomsnämnderna i Halland och Västra Götaland.

Filmen nedan innehåller Städning och ventilation, Jennie Hulth, Göteborgs miljöförvaltning samt Giftfri vardag, Kristina Henriksson, Halmstad kommun