Provtagning av vatten

Material från utbildningsdagen 8 april 2014 – Provtagning av spill- och dagvatten

Miljösamverkan och Kurs & Konferens anordnade utbildningen tillsammans. Utbildningen tog upp följande:

  • Kort om lagstiftningen
  • Provtagningsutrustning
  • Hur går en provtagning till i praktiken
  • Att tolka provningssvar
  • Skillnad flödesstyrt, tidsstyrt och stickprov samt fördelar respektive nackdelar med de olika sätten
  • Diskussion kring provtagning på fordonstvättar (stora och små) och provtagning av oljeavskiljare – Vad är lämpligast tidsstyrt, flödesstyrt eller stickprov?
  • Under hur lång tid skall provtagning ske (t.ex. 6 h eller 24 h)?

Sven Thunell från  ALcontrol Laboratories i Umeå höll i utbildningen.