Vattenskyddsdagen

Material från utbildningsdagen 1 april 2009 - Skyddsområden för vattentäkter

Miljösamverkan  ordnade en utbildningsdag kring vattenfrågor. Under dagen behandlades:

  • skyddsavstånd inom ett vattenskyddsområde
  • beräkningsmodeller och olika ämnens benägenhet i marken
  • planläggning inom vattenskyddsområde och andra frågeställningar inom området
  • ansvarsfrågor