Slam- och oljeavskiljare

Material från utbildningsdagen 15 oktober 2013 - Utbildningsdag om slam och oljeavskiljare

Miljösamverkan och Kurs & Konferens anordnade utbildningen tillsammans. Utbildningen hade temat "Oljeavskiljarens utveckling de senaste åren" och tog upp följande:

  • Hur vi bör hantera våra oljeavskiljare, gamla som nya.
  • Krav på avskiljare som omfattas av gällande standard 858-1/2.
  • Hur gör vi med avskiljare som inte omfattas av standarden.
  • Hur man utför 5-års besiktning, samt vilken utrustning/metod man bör använda.
  • Hur ofta man generellt bör tömma en oljeavskiljare.

Manfred Lavicka och Andreas Nilsson från Ragn-Sells höll i utbildningen.

Miljösamverkan Västra Götalands utbildning om oljeavskiljare

Miljösamverkan Västra Götaland hade en utbildning om Oljeavskiljare 2014-12-09. Se mer om innehåll här.