Organisation

Miljösamverkan Halland består av en styrgrupp, en beredningsgrupp och ett antal projektgrupper för de olika projekten.

Styrgrupp

Styrgruppen ansvarar för övergripande beslut som exempelvis verksamhetsplan med budget. Miljösamverkan Hallands styrgrupp består av representanter från:

  • Kommunernas miljöförvaltningar
  • Länsstyrelsen

Beredningsgrupp

För att leda verksamheten anlitas projektledare. Beredningsgruppen är projektledarnas stöd och referensgrupp för övergripande frågor i arbetet. Förutom projektledare består beredningsgruppen av representanter från:

  • Kommunernas miljöförvaltningar  
  • Länsstyrelsen

Projektgrupper

För varje projekt bildas en särskild projektgrupp. I en projektgrupp är normalt en av Miljösamverkan Hallands projektledare sammankallande och ansvarig för arbetet. Projektgruppen tar bland annat fram underlagsmaterial, handläggarstöd, informationsmaterial samt genomför seminarier och workshops.

Kontaktpersoner

Varje miljökontor utser en eller två kontaktpersoner för Miljösamverkan Halland. Kontaktpersonen har bland annat i uppgift att samordna uppgifter till och vidarebefordra information från Miljösamverkan Hallands projektledare. Länsstyrelsens kontaktpersoner är de som deltar i Beredningsgruppen.
Läs mer i instruktion för kontaktperson (PDF-dokument, 322 kB).