Samarbete med Västra Götaland

Efter projektet Tillsynsutveckling i Väst (TUV) som avslutades 2013 bestämde sig styrgrupperna för Miljösamverkan i Västra Götaland och Miljösamverkan i Halland att fortsätta sitt samarbete.  

Samarbetet innebär inga organisatoriska eller budgetmässiga förändringar, utan handlar om ett samarbete för att få större utväxling av insatta resurser och möjliggöra ett fortsatt arbete för att nå det önskade läge som beskrivits inom TUV. I kommunikationsstrategin till höger kan man läsa mer om Det önskade läget.

För att konkretisera de frågor som vi är överens om att driva gemensamt har vi formulerat och kommit överens om en avsiktsförklaring som beskriver samarbetet närmare.

Denna avsiktsförklaring blev överenskommen vid ett gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan den 20 maj 2014, efter förankring på chefsmötet den 6 maj i Varberg. Avsiktsförklaringen har reviderats och beslutats på ett gemensamt styrgruppsmöte den 8 september 2016.

En översikt över grupper och roller inom miljösamverkan. 

 

 Läs mer om TUV-projektet här.