Inventering av förorenade områden

Projektet drivs av Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) men är öppet för deltagande av kommunerna i Halland och Västra Götaland.

Inventering av förorenade områden är ett viktigt underlag för att få kunskap om de förorenade områden man har i kommunen. Osäkerheten i hur inventering av kommunens tillsynsobjekt ska hanteras gör att inventeringsarbetet i många kommuner går sakta eller inte ens har påbörjats, varvid miljömålet Giftfri miljö blir svårt att nå.

Syftet med projektet är att miljökontoren har kunskap och stöd för att initiera inventering av förorenade områden enligt MIFO fas 1 på de verksamheter som kommunen har tillsyn på.

Vägledningen ska medföra kompetenta handläggare, som kan motivera varför inventering ska utföras. Genom information blir miljökontoren mer förutsägbara för verksamhetsutövarna.

Efter avslutat projekt ska följande ha gjorts/uppnåtts:

  1. Tagit fram ett handläggarstöd, som kan användas för att starta upp och genomföra inventering av förorenade områden.
  2. Arrangerat ett seminarium, där handläggarstödet ska ha presenterats, där det ska ha varit föreläsningar samt att det ska ha skett erfarenhetsutbyte.
  3. Upprättat en samarbetsyta på Tillsynsportalen som stöd för kommunerna i deras inventeringsarbete.

Seminarium Inventering av förorenade områden

Nu kan du anmäla dig till seminariet den 16 oktober! Vi kommer att vara i Hörsalen på Länsstyrelsen i Göteborg.

Inbjudan inklusive länk till anmälan. Program kommer i september.

Välkomna!

Läs mer om projektet på projektsidan.