Projektförslag

Förslag på projekt till Miljösamverkan Hallands och Miljösamverkan Västra Götalands verksamhetsplaner lämnas via ett formulär. Formuläret är är nu stängt inför Verksamhetsplan 2019 - 2020. 

Arbetsgången
Nu är vi i inventeringsfasen av verksamhetsplaneringen 2019-2020 vilket innebär att ni har  lämna förslag på projekt som ni vill att miljösamverkan ska ta upp.

I nästa steg, under vinter/våren, kommer vi att skicka ut en verksamhetsplanenkät (VP-enkäten) till er. Där kommer även de projekt som nu är planerade 2019 att finnas med. I VP-enkäten får ni lägga er röst på vilket/vilka projekt som är mest intressant för er.

Läs gärna om hur processen för verksamhetsplanerna ser ut här till höger.