Projektförslag

Förslag på projekt till Miljösamverkan Hallands och Miljösamverkan Västra Götalands verksamhetsplaner lämnas via ett formulär. Formuläret är öppet fram till 15 december inför Verksamhetsplan 2019 - 2020. 

Så här gör ni
Läs denna pdf (PDF-dokument, 148 kB) för att veta vilka rubriker som ska besvaras. Klicka sedan HÄR för att komma till formuläret där ni fyller i ert projektförslag.

 

Bra att veta innan ni fyller i ert projektförslag
Titta först gärna igenom de senaste årens verksamhetsplaner och enkäter om verksamhetsplaner, för att se vad vi arbetat med tidigare och vad som föreslagits men inte kommit med. Se denna sida på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats, där enkät och rapport om enkätresultat också gäller Miljösamverkan Halland senaste år. Miljösamverkan Hallands verksamhetsplaner finns här.

Arbetsgången
Nu är vi i inventeringsfasen av verksamhetsplaneringen 2019-2020 vilket innebär att ni kan lämna förslag på projekt som ni vill att miljösamverkan ska ta upp. I nästa steg, under vinter/våren, kommer vi att skicka ut en verksamhetsplanenkät (VP-enkäten) till er. Där kommer även de projekt som nu är planerade 2019 att finnas med. I VP-enkäten får ni lägga er röst på vilket/vilka projekt som är mest intressant för er. Läs gärna om hur processen för verksamhetsplanerna ser ut här till höger.