Samverkansmöten

Tidigare arrangerade Miljösamverkan Halland samverkansmöten. Syftena med mötena var att samverka och skapa samsyn inom olika arbetsområden.

Sammanställningarna från tidigare samverkansmötena finns till höger på sidan.

Tidigare samverkansmöten:

Slam och oljeavskiljare 28 maj 2013

Avfall för anläggningsändamål 25 september 2013

Fordonstvättar 2 oktober 2013

Dagvatten 5 november 2014

Dricksvatten Nätverksträffar sker kontinuerligt sedan 2015.  Sammamnställningar från dessa möten finns på livsteck.net under arbetsgruppen Dricksvatten i Halland. Behörighet krävs för att komma in på denna sida.