Tillsynsportalen Väst

Tillsynsportalen Väst är vår gemensamma samarbetsyta där Länsstyrelsen Halland, Länsstyrelsen Västra Götaland och handläggare m.fl. på miljömyndigheterna på kommunerna i båda länen kan dela med sig av material, tips och erfarenheter. Här ska vi som användare kunna mötas, samverka, dela erfarenheter, kompetens och dokument samt få information och tillsynsvägledning. Tillsynsportalen Väst används också som grupparbetsplats för miljösamverkans projektgrupper, både Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland.

Tillsynsportalen Väst kräver att du är registrerad användare. Portalen är till för dig som arbetar med tillsyn inom miljöbalkens område på miljökontor i Halland och i Västra Götaland och för Länsstyrelsen i  Hallands län och Västra Götalands län. Portalen ägs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Ni når Tillsynsportalen Väst  via https://tillsynsportalenvast.lansstyrelsen.se  

Har du inte åtkomst till Tillsynsportalen Väst hör av dig till: miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen i Hallands roll är att publicera information, tillsynsvägledning, inbjudningar till handläggarträffar samt att följa vad som händer på olika sidor. Handläggarna kommer att vara ansvariga för de olika undersidor/sakområden på Tillsynsportalen Väst som de berörs av i sin tjänst. Ett samarbete kring de olika undersidorna/sakområdena kommer att upprättas mellan Länsstyrelsen Halland och Länsstyrelsen Västra Götaland under 2017 -2018.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna i Hallands roll är att dela med er av exempel på checklistor, beslut m.m. på de olika undersidor/sakområden som ni berörs av. Ni kan även skriva diskussionsfrågor till varandra. För att göra detta klicka på det blåa plustecknet och följ instruktionerna. Ni kan följa vad som händer på de sidor som ni anser att ni berörs av genom att avisera er på rubriker. Hur ni gör aviseringar står i manualen "Aviseringar Tillsynsportalen Väst" som finns under rubriken  "Manualer" på första sida på portalen. En bra start är att avisera på rubriken Aktuellt på Tillsynsportalen Väst startsida! Där läggs nyheter och inbjudningar till olika arrangemang upp.

Miljösamverkan Hallands roll är att publicera information, inbjudningar till seminarier och utbildningar samt att följa vad som händer på olika sidor. Vi administrera de sidor som finns för Mötesplats Goda exempel samt övriga projekt inom miljösamverkan. 

 Hur fungerar Tillsynsportalen Väst för er?

  • Enligt länsstyrelsens IT-avdelning ska alla miljökontor i våra två län nu ha åtkomst till portalen. Det ska även fungera med aviseringar för alla medlemmar på portalen. Om det är så att detta inte stämmer så hör av er till oss på miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se. Då kontaktar vi IT-avdelningen för att undersöka vad det är som inte fungerar.
  •  Uppmana era kollegor att registrera sig på portalen. All personal på era kontor som ni meddelat Länsstyrelsen Västra Götaland ska ha fått inloggningsuppgifter. Se till att de aktiverar dessa så att de kommer in på portalen. Det är mycket viktigt att alla medarbetare på länens miljökontor gör detta. Vi använder Tillsynportalen Väst för all vår kommunikation med kommunerna. Här får ni information om aktuella kurser, vägledningsträffar och annat som berör er. Utan tillgång till portalen vet ni inte vad som händer!
  • Ta gärna upp Tillsynportalen Väst på era arbetsplatsträffar och gör reklam för den, visa på nyheter samt fråga efter kollegornas erfarenheter med att använda den.
  • Se till att introducera nyanställda till portalen och visa hur man använder den.

Avisera er!

  • Se till så att alla ordnar med aviseringar för de rubriker på olika sidor som de vill följa och se vad som läggs ut. Visa dina kollegor hur man gör. Alla på arbetsplatsen behöver åtminstone vara aviserade på startsidan för att få information om nyheter och det som läggs in i Kalendern. En manual för hur man gör för att avisera sig finns på Tillsynsportalen Väst.

 Bli aktiva! Börja publicera!

  • Vi vill att ni ska bli mer aktiva med att dela med er av material som ni tagit fram eller att ställa frågor och svara på frågor i diskussionstrådarna. Det finns miljökontor som tar upp Tillsynsportalen Väst vid varje arbetsgruppsträff och funderar på vad de för tillfället har som de kan dela med sig av. Var inte blyga! Alla har något att bidra med. Om vi inte hjälps åt att fylla portalen med innehåll så kommer det inte att finnas något där. I manual på Tillsynsportalen Väst ser ni hur man gör för att lägga upp dokument. 
  • Vi vill utmana varje miljökontor att publicera minst tre dokument på portalen innan årets slut. Återkoppla till miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se när ni har gjort detta så ser vi vilka som klarar utmaningen. Vi återkommer med uppgifter på hur det går.

Aktuella medlemsregister

  • Meddela vilka som börjar och slutar på er arbetsplats till miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se . Vi vill gärna att ni meddelar  om det har börjat några nya på er arbetsplats efter sommaren. I en del fall har vi fått reda på det genom att ni hört av er till oss och begärt åtkomst men kanske är det några som har missat. Skicka i så fall in uppgifter om ev nya medarbetare om det inte blivit gjort. Meddela också vilka som ev. har slutat på arbetsplatsen sedan 1 juli. Vi behöver i så fall stryka dem från listan.
  • Obs! Om en person slutar i en kommun och börjar i en ny kommun inom våra två län så behöver vi först ta bort personen från listan över medlemmar och sedan lägga till personen på nytt. Detta eftersom medlemskapet är kopplat till en specifik arbetsplats. Man kan alltså inte ta med sitt medlemskap på portalen till en ny kommun.