Tillsynsportalen Väst

Tillsynsportalen Väst kräver att du är registrerad användare. Portalen är till för dig som arbetar med tillsyn inom miljöbalkens område på miljökontor i Halland och i Västra Götaland och för Länsstyrelsen i  Hallands län och Västra Götalands län. Portalen ägs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Ni når Tillsynsportalen Väst  via https://tillsynsportalenvast.lansstyrelsen.se

Har du inte åtkomst till Tillsynsportalen Väst hör av dig till: miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se