Projekt - Arena Grön Tillväxt

Arena Grön Tillväxt är ett samverkansprojekt mellan Energi och Miljöcentrum, Hushållningssällskapet Halland, Högskolan i Halmstad och Region Halland. Projektet har som syfte att bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi med innovationer i företag som drivkraft.

Arena Grön Tillväxt förmedlar kontakter mellan företagare, forskare och studenter. Projektet öppnar upp offentlig verksamhet för att produktutveckla idéer och ger tillgång till nischmarknader inom offentlig sektor, inhemska marknader och exportstöd.  Arena Grön Tillväxt skapar en närhet mellan näringsliv och politik och ambitionen är skapa och förstärka goda samarbeten och ett gott samspel mellan högskola, näringsliv och offentliga myndigheter, i en så kallat trippelhelix-modell.

Du kan läsa mer om projektet Arena Grön Tillväxt på webben! 
Du kan också se en presentation av projektet här på YouTube!

Vill du ha ytterligare information kontakta:
Jonas Möller Nielsen
E-post: jonas.nielsen@regionhalland.se
Telefon: 0709-68 63 93