Mobilisering inom Livsmedel och Gröna näringar

Mobilisering inom Livsmedel och Gröna näringar inför kommande utlysning inom Regional- och Socialfonden

För att konkretisera tankar kring eventuella projekt inom Social och/Regionalfonden har intressenter inom gröna näringar och livsmedel i Västsverige träffats i  två olika workshops under hösten. Samtal har förts i åtta olika grupper:
•                          Kompetensutveckling av anställda – Digitalisering av branschen
•                          Skala upp Offentlig måltid
•                          Yrkesbytarspår
•                          Från rot till takstol
•                          Matchning och Gröna näringar
•                          Nätverk/mötesplatser för idéer och innovation – Plattformar
•                          Stadsnära jord- och skogsbruk
•                          Affärsmodeller för biobaserad ekonomi

För mer information om innehållet i de olika idéerna och vem man ska kontakta om man är intresserad av att medverka i det fortsatta arbetet, se länkar till höger.