Utbildning "Från strategi till EU-ansökan" 17-18 maj 2017

Västsverige ligger i framkant när det gäller EU-finansierade utvecklingsarbeten. För att ge dig som  arbetar med utveckling och EU-frågor mer kunskap om hur man driver framgångsrika EU-projekt inom regional utveckling och tillväxt anordnas varje år en utbildning: Från Strategi till EU-ansökan.

Vi är inne i EU:s programperiod 2014–2020. Kom och ta del av senaste nytt! Med avstamp i EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europa 2020 och regionala strategier kommer vi visa på möjligheterna inom nuvarande programperiod. Jämfört med tidigare programperiod ligger ett ökat fokus på implementering, uppföljning och resultat, vilket också kommer att ge avtryck i denna utbildning.

Utbildningen omfattar två dagar i internatform. Dagarna har fokus på både strategiskt och operativt arbete,
med tips och råd om hur man framgångsrikt lyckas med projekt; allt ifrån behovsinventering till implementering.

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till tjänstemän. Du kan vara strateg, utvecklingsledare, personalansvarig, planera för att skriva en ansökan eller arbeta med EU-relaterade utvecklingsfrågor.
Exempel på organisationer är regioner, kommunalförbund, kommuner och andra myndigheter.

Onsdag–torsdag
17–18 maj 2017
Internat inom Göteborgsregionen. Plats meddelas i bekräftelsen.
Utbildningen startar onsdag kl. 09.00 och avslutas på torsdag kl. 15.30.

Strategiskt utvecklingsarbete från behov till hållbara effekter

 • Från Europa 2020 till regionala strategier – Västra Götalandsregionen och Region Halland

Vad innebär projektägarskapet?

 •  Hur bygga ”smarta” projekt?
 •  Projektgruppens roll och ansvar
 • Styrgruppens roll och ansvar

Det praktiska arbetet

 • Presentation av olika fonder och
  program
 • Interkulturell kompetens
 • Processkarta
 • Ekonomi och upphandling
 • Deltagarna diskuterar sina organisationers projektidéer

Att tänka på inför ansökansarbetet

 • Hur ser en kvalitativt bra ansökan ut?
 • Gruppövning ”Från process till beslut”
 • Transnationalitet

Plats
Detaljerad information om plats kommer att meddelas i den skriftliga bekräftelsen som skickas cirka två veckor innan utbildningen startar.

Avgift
Utbildningen ges som helhet och kostar 3 475 kr exkl moms per deltagare. I avgiften ingår boende, måltider inkl gemensam middag.

Anmälan
Görs direkt genom att klicka här 
Vid frågor kring anmälan kontakta GRkurskonferens@grkom.se

Sista anmälningsdag: 28 april 2017. Begränsat deltagarantal!
Vid avbokning debiteras ingen avgift om avbokningen görs senast sista anmälningsdagen. Vid avbokning efter sista anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person.

Upplysningar
Staffan Nyqvist
staffan.nyqvist@grkom.se
031-335 53 10