Västsvenska EU-konferensen 18-19 oktober 2018

Västsvenska EU-konferensen 18-19 oktober 2018

Årets tema: Ett hållbart framtida EU? Möjligheter och utmaningar inför EU:s nya programperiod 2021 - 2027

  • Utifrån ett västsvenskt perspektiv, vilka är de viktigaste frågorna för EU:s arbete idag och i framtiden?
  • Vilken roll kan Agenda 2030 få i EU och påverkar det EU:s framtida styrning?
  • Hur går förhandlingarna om EU:s framtida sammanhållningspolitik? Vilka program kommer att finnas kvar på regional nivå?

Kom och lyssna på representanter från EU-kommissionens svenska representation och DG Regio, Agenda 2030-delegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Institutet för Europapolitiska studier (SIEPS) och Statsrådsberedningen. 

Västsvenska EU-konferensen är mötesplatsen för kollegor och beslutsfattare som arbetar för lokal och regional utveckling i Västsverige i ett europeiskt perspektiv. Inbjudan och program kommer i mitten av juni.