Dialogturnè: Trygghet i Falkenberg

Känslan av att vara trygg nog att vilja röra sig utanför hemmet vid olika tider på dygnet och på olika platser, handlar i grunden om demokrati. Hur trygga vi känner oss är avgörande för var vi rör oss och hur vi rör oss. Det påverkar vilka aktiviteter vi kan delta i, hur vi mår och vilka möjligheter vi har att möta, och umgås med, andra människor. Känslan av trygghet och tilliten till andra människor har starkt samband. Förmågan att generellt känna tillit till andra människor är viktig för ett samhälle, då en trygg och tillitsfull person är beredd till större delaktighet.

Tryck på bilden nedan eller här för att se en film kring dialogturnén.En bild på en film kring en Dialogturne. Trygg