Att vara förälder

Föräldrastöd i samverkan med bland annat Räddningstjänsten väst.

Trygga Falkenberg - Föräldrar Emellan

Att vara förälder innebär mycket glädje men också oro och funderingar på hur man ska vara och bemöta sina barn. Det kan vara skönt att höra att man gör rätt och att du som förälder är viktig långt upp i tonåren. I Falkenberg erbjuds alla som är föräldrar, men även andra som har barn och ungdomar i sin närhet att ta del av föreläsningar på olika teman som handlar om föräldraskap, barns och ungas utveckling. För att se till aktuellt program klicka här.

Föräldrarifalkenberg.se

Som förälder ska du snabbt och lätt kunna hitta information om det som rör föräldraskapet. Därför samverkar bland annat Falkenbergsnämnden och Räddningstjänsten väst att vara informationsbärare av webbsidan www.foräldrarifalkenberg.se. På hemsidan hittar du information om aktuella föreläsningar, föräldraträffar, vart du kan vända dig om du behöver råd och stöd i föräldraskapet. Du får också tips på böcker, mötesplatser och mycket annat.  

Kontakt
Marcus Berlin, avdelning för social hållbarhet
marcus.berlin@regionhalland.se
0073-202 39 35

Trygga Falkenberg - Föräldrar Emellan

Ett foto på loggan. Föräldrar Emellan Falkenberg.

www.Föräldrarifalkenberg.se

Foto på loggan för Föräldrarifalkenberg.se