Utlåningsmaterial

I länken till höger finner ni våra rapporter och broschyrer att ladda ner eller beställa samt materialboxar och filmer för utlåning.

Kontakt
Marcus Berlin, avdelning för social hållbarhet
marcus.berlin@regionhalland.se
0073-202 39 35