Folkhälsoarbete i Halmstad

Halmstads lokala folkhälsoarbete bygger på samverkan med kommunen och andra aktörer för att möjliggöra en god och jämlik hälsa och vård på lika villkor hos alla i Halmstad. Genom att arbeta med att stödja, samverka och föra dialog med olika aktörer arbetar vi gemensamt för att stärka invånarnas hälsa.

Samarbete

Region Halland och Halmstads kommun ansvarar för verksamheter som har stor betydelse för befolkningens hälsa och därför samarbetar vi kring social hållbarhet och för att minska skillnaderna i ohälsa i kommunen. Region Halland och Halmstads kommun har var sin strateg och för att underlätta samarbetet är båda placerade på stadskontoret.

Halmstads Folkhälsoråd

Tillsammans med representanter från Halmstad kommun via Folkhälsorådet fokuserar vi just nu på en jämlik hälsa och att alla barn och unga ska få en bra start i livet.

Välmående ger resultat

Välmående ger resultat är en utbildningssatsning för förskolor och skolor baserad på att utveckla de förmågor som dagens barn och unga behöver rustas med för att kunna hantera den komplexa värld vi lever i. Materialet har tagits fram tillsammans med skolutvecklingsföretaget Bättre skolor och är unikt då det är tvärvetenskapligt och bygger på forskning kring inlärning, kognitiv neurovetenskap, positiv psykologi och entreprenöriellt lärande.

Välmående ger resultat stärker pedagogerna och ger dem konkreta verktyg i arbetet med att skapa motiverade, kreativa elever som ser sig själva och sin egen ansträngning som viktiga för sitt eget lärande. Materialet innehåller sex moduler utifrån olika teman.

I Halmstad utbildas nu personal från förskolor, grundskolor samt gymnasium från både offentliga och fristående förskolor/skolor för att blir processledare.

Läs mer om Välmående ger resultat här.

Invånardialog

Invånarnas kunskap är en tillgång och genom dialoger skapas underlag till vad som behövs inom hälso- och sjukvården och vad som kan bli bättre. Kunskapen vi får ta del av när vi möter invånarna bidrar till ökad gemensam kunskap och bättre beslut. Arbetet fortsätter med att utveckla dialogen mellan Halmstadsnämnden och invånarna.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Folkhälsoarbetet i Halmstad innebär också utvecklingsarbete av FaR – Fysisk aktivitet på Recept samt FaR för Barn och Unga i behov av särskilt stöd.  Här kan du läsa mer om hur du själv kan påverka din hälsa. FaR – Fysisk aktivitet på Recept. Läs mer detta här.