Folkhälsoråd

I Folkhälsorådet finns representanter från Kommunstyrelsen och Halmstadsnämnden. I Folkhälsorådet förs det fram frågor som berör båda parter och strävan är att finna gemensamma områden att kraftsamla kring. Föräldrastödsarbetet är ett exempel som växt fram ur Folkhälsorådets diskussioner.

Folkhälsorådet består av:

Henrik Oretorp (C), Kommunstyrelsen - ordförande i rådet
Rose-Marie Edlund (S), Kommunstyrelsen
Jonas Bergman (M), Kommunstyrelsen
Hans Leghammar (MP), Halmstadsnämnden
Marita Johansson (S), Halmstadsnämnden
Janet Harrysson, Regionkontoret
Anna Lindskog, Regionkontoret
Henry Bengtsson, Stadskontoret
Pernilla Thornberg-Berner, Stadskontoret