Kungsbacka

Det lokala folkhälsoarbetet bygger på uppdraget att samverka med kommunen och andra aktörer för att nå Region Hallands mål om en bättre och mer jämlik hälsa i Halland. 

Genom att arbeta med samverkan, dialog och kartläggning arbetar vi gemensamt för att stärka invånarnas hälsa.

Samverkan
Folkhälsoarbetet i Kungsbacka grundar sig i två samverkansforum:


Nya En dörr in
Representanter från förvaltningarna för för- och grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning, funktionsstöd, fritid och folkhälsa och individ- och familjeomsorg inom Kungsbacka kommun, BUP, närsjukvården, habiliteringen och Kungsbackanämnden inom Region Halland samt Polisen. Målet är att arbeta kommunövergripande med folkhälsofrågor.

Brottsförebyggande rådet
Representanter från Kungsbacka kommun, Räddningstjänsten, Polisen och Region Halland (Kungsbackanämnden) med målet att arbeta brottsförebyggande med utgångspunkt i ÖPK (överenskommelse mellan polis och kommun). Du kan läsa överenskommelsen här. (PDF-dokument, 422 kB)

Fokusområden

Föräldrastöd
Region Halland deltar i nätverket Föräldrar emellan som anordnar aktiviteter riktade till föräldrar i Kungsbacka. I nätverket ingår ett flertal förvaltningar inom Kungsbacka kommun, kyrkliga samfund, studieförbund och frivilligorganisationer. Nätverket anordnar 6-8 större föreläsningar varje år och 6-8 mindre, däribland diskussionskvällar. Under Föräldrar emellans verksamhet finns även föräldrakurser (Cope). Föreläsningarna är kostnadsfria och ingen anmälan krävs. För mer information och aktuellt program lär här.

Välmående ger resultat
Välmående ger resultat är en utbildningssatsning för skolan baserad på att utveckla de förmågor som dagens barn och unga behöver rustas med för att kunna hantera den komplexa värld vi lever i. Materialet har tagits fram tillsammans med skolutvecklingsföretaget Bättre skolor och är unikt då det är tvärvetenskapligt och bygger på forskning kring inlärning, kognitiv neurovetenskap, positiv psykologi och entreprenöriellt lärande.

Välmående ger resultat stärker pedagogerna och ger dem konkreta verktyg i arbetet med att skapa motiverade, kreativa elever som ser sig själva och sin egen ansträngning som viktiga för sitt eget lärande. Materialet innehåller sex moduler utifrån olika teman.

Under 2014-2015 testas materialet i Halland, däribland på Kollaskolan i Kungsbacka.
Att läsa mer om Välmående ger resultat finns här.