Unga föräldrar

I Kungsbacka finns en föräldragrupp för unga föräldrar som träffas en gång per vecka, på tisdagar. Gruppledare är en förskolelärare och två BVC-sköterskor.

År 2008 gav Kungsbackanämnden uppdraget att starta ett projekt riktat till unga föräldrar. Avsikten var att utveckla stödet till unga föräldrar och att implementera projektet i ordinarie verksamhet. Två utvärderingar från projekttiden kan öppnas i hägerspalten. Utifrån projektet byggdes dagens verksamhet upp.

Mer information om unga föräldrar-gruppen ges via mödravården, se länk i högerspalten.

Litet barn leker