Välmående ger resultat

Folkhälsa Laholm och Laholmsnämnden har under drygt 12 år arbetat med en modell som ska vara ett stöd i förskolornas och skolornas hälsofrämjande arbete.

Syftet är att utveckla hela förskolans/skolans vardag som en stödjande och främjande, fysisk och psykosocial miljö för hälsa och lärande.

Modellen genomgår nu en utveckling för att tydligare kunna mäta att hälsa/välmående går hand i hand samt göra en uppdatering kring den forskning som finns inom området. Förskolor och skolor kommer kunna arbeta med ett konkret arbetsverktyg som har en positiv inverkan på välmående och kopplingen till skolresultatet. Modellen utvecklas under hösten 2013 och ska under våren 2014 testas av med ett antal piloter. Det konkreta arbetet påbörjas under hösten 2014

Barn hoppar hage