Varberg

Det lokala folkhälsoarbetet i Varberg bygger på samarbete och dialog med kommunen och andra verksamheter för att nå målet "en god och jämlig hälsa hos invånarna i Varberg och vård på lika villkor utifrån behov".

Några av de prioriterade målgrupperna för det lokala folkhälsoarbetet är barn och unga, funktionsnedsatta, äldres hälsa och psykisk hälsa.

Aktuellt under 2017

Invånardialog
Arbetet fortsätter med att utveckla dialogen mellan Varbergsnämnden och invånarna. Invånarnas kunskap och delaktighet är en tillgång till det strategiskta folkhälsoarbetet.

Förskola och skola - Välmående ger resultat
Satsningen Välmående ger resultat har initierats av de lokala nämnderna i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Laholm. Arbetet sker tillsammans med kommunerna. Bockstensskolan och Ridgymnasiet är bland annat två av de skolor i Halland som arbetat med satsningen.

Välmående ger resultat är en utbildningssatsning för skolan baserad på att utveckla de förmågor som dagens barn och unga behöver rustas med för att kunna hantera den komplexa värld vi lever i. Materialet har tagits fram tillsammans med skolutvecklingsföretaget Bättre skolor och är unikt då det är tvärvetenskapligt och bygger på forskning kring inlärning, kognitiv neurovetenskap, positiv psykologi och entreprenöriellt lärande.

Kontakt

Sophia Croona, avdelning för social hållbarhet
sophia.croona@regionhalland.se
0721-715625