Dialogprocessen: Unga mäns tillit

Den lokala nämnden i Varberg har under vinter och vår 2016-2017 genomfört en dialogprocess för att samla in perspektiv på unga mäns tillit. Syftet var att ta reda på vad som låg bakom den statistik kring tillit som framkom i Folkhälsan i Halland 2015, där 44 procent av de unga männen (18-29 år) i Varbergs kommun svarat att de i allmänhet inte litar på de flesta människor.

Sammanlagt genomfördes tolv dialoger. I dialogerna deltog drygt 50 unga män i åldrarna 15-29 år och representanter från åtta verksamheter som på olika sätt möter unga män.

Genomförandet och resultaten från dialogerna har sammanställts i rapporten Vem kan jag lita på?

Att människor känner tillit, förtroende och är delaktiga i samhällsutvecklingen ser Varbergsnämnden som en del i arbetet för att uppnå ett socialt hållbart samhälle.

Kontakt

För mer information kontakta:
Sophia Croona, avdelning för social hållbarhet
sophia.croona@regionhalland.se
0721-715625