Utvecklingsmedel för social hållbarhet

Varbergsnämndens tidigare folkhälsopris har gått från att vara ett pris till ett utvecklingsmedel för metodutveckling. Genom att årligen utlysa 40 000 kr vill nämnden ta tillvara och stimulera idéer och initiativ som kan möta samhällsutmaningar inom området social hållbarhet.

Utvecklingsmedel för social hållbarhet främjar metodutveckling och tilldelas insatser som går i linje med den halländska tillväxtstrategin samt följer nämndens årliga mål och inriktning (se kriterier). Medlen kan sökas av offentliga, ideella eller privata organisationer, samt bransch- eller intresseorganisationer som verkar, eller vill verka, inom området social hållbarhet i Varbergs kommun.

Utvecklingsmedel kan tilldelas en eller flera sökanden per ansökningsperiod. Ansök genom att fylla i formuläret högst upp till höger på denna sida.

Sista ansökningsdag för period 1: 31 mars 2017 (för beslut 29 maj).
Sista ansökningsdag för period 2: 6 oktober 2017 (för beslut 13 november).