Utvecklingsmedel för social hållbarhet

Under 2018 utlyser Varbergsnämnden 80 000 kr i utvecklingsmedel för social hållbarhet. Det övergripande syftet är att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom området social hållbarhet med särskilt fokus på insatser för en mer jämlik hälsa.

Utvecklingsmedel kan sökas av offentliga, ideella eller privata organisationer, samt bransch- eller intresseorganisationer som verkar, eller vill verka i, Varbergs kommun. Utvecklingsmedel ges ej till ordinarie verksamhet.

Ansökningsdatum 2018

  • Sista ansökningsdag för period 1: 26 mars 2018 (för beslut 11 juni)
  • Sista ansökningsdag för period 2: 19 oktober 2018 (för beslut 3 december)

Ansökan sker genom särskilt ansökningsformulär. Utvecklingsmedel kan tilldelas en eller flera sökande per ansökningsperiod.

Särskilda prioriteringar 2018

Under 2018 prioriterar Varbergsnämnden särskilt insatser med fokus på barn- och ungas psykiska hälsa.

Uppföljning

En skriftlig redovisning ska skickas in senast tre månader efter insatsens avslut. Se mall för slutrapport.

Ansökningsblankett och mer information om kriterier och bedömning av ansökan hittar ni i dokumenten till höger på sidan.