Hur barnen mår är viktigt nu och i framtiden

Förhållanden under uppväxten har stor betydelse för både den fysiska och psykiska hälsan under hela livet. Därför finns det också ett värde både för samhället och för den enskilde individen i att alla barn får förutsättningar att växa och utvecklas på bästa sätt.

Arbetet med att långsiktigt främja barns och ungas hälsa sker genom olika utvecklingsområden inom Region Halland, i samverkan med de Halländska kommunerna, länsstyrelsen och andra halländska aktörer inom området.