Föräldrastöd

Forskning visar att familj och föräldrar har störst betydelse för att ge barn förutsättningar för ett gott liv. Föräldrar har stor inverkan på barnens fysiska och psykiska hälsa samt sociala kompetens, och påverkar exempelvis hur de klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de får som vuxna. Generellt kan man säga att en trygg miljö under den tidiga uppväxten ökar chansen för en god hälsa senare i livet.

Att vara en förälder, som både ger värme och sätter ramar, är inte en självklar färdighet utan den växer fram under föräldraskapet. Olika föräldrar klarar olika saker och ingen klarar allt. Därför kan det vara bra att få råd och stöd under resans gång.

Föräldrastöd är ett brett begrepp och kan innebära olika typer av stöd. Den viktigaste formen av stöd är det informella stödet som ges och tas emot i de egna sociala nätverken. Stödet kan också vara utformat som föräldragrupper inom mödra- och barnhälsovården, föräldrastödsprogram och föreläsningar på olika teman utifrån föräldrarollen. Behovet av stöd växlar under barnets uppväxt, beroende på barnets utveckling, händelser inom familjen och utvecklingen i samhället.

Region Halland samverkar med länsstyrelsen, kommunerna och andra organisationer för att utveckla det regionala och lokala föräldrastödet. Inom Halland erbjuds ett antal strukturerade föräldrastödsprogram samt föräldrastödjande aktiviteter. Även de lokala nämnderna arbetar för att utveckla föräldrastödet i respektive kommun, gå in på lokalt folkhälsoarbete och klicka på din kommun. Där kan du läsa mer samt kontakta din lokala social hållbarhetsstrateg. För att få information om de föräldrastödsinsatser som sker i kommunens regi, besök din kommuns hemsida.

Kontakt

Sophia Croona, avdelning för social hållbarhet
sophia.croona@regionhalland.se
0721-715625

Kerstin Delefelt, avdelningen för social hållbarhet
Kerstin.Delefelt@regionhalland.se
0729-87 14 92